Produktu un turisma produktu struktura

Mrp sistēma, ko sauc par Materiālu prasību plānošanu, dod jums iespēju plānot materiālās vajadzības. Tas tiek darīts, pamatojoties uz informāciju par produktu struktūru, kā arī uz principiem, ka dati par esošajiem